דף הביתמופעיםצורתרבות | מאת רננה רז עברית English
כלים שמחות לארח:

צורת תרבות
מאת רננה רז בשיתוף חברי תנועת תרבות


העבודה עוסקת בצורות. צורות כאובייקט גיאומטרי וצורות כשיקוף וייצוג של רעיונות או ערכים.

היצירה חוקרת את ההיבטים הכוריאוגרפיים ואת ההקשרים התוכניים והרגשיים שגלומים בצורות.  לדוגמא: מעגל;  מבחינת קומופוזיציה זוהי צורה היקפית במרחב

אבל כאשר קבוצת אנשים מסתדרת במעגל אילו ערכים עולים ומגולמים בתוך הצורה? אינטימיות, שיתופיות, הכלה ושיוויון.

העבודה בוחנת את האופן בו אנו מתבוננים בצורות, האופן בו צורות נחוות בראי הזמן (מה בעינינו נתפס כצורה מיושנת ומה נתפס כצורה חדשה), באילו צורות מתלכדות קבוצות ובאילו הפרט ומה קודם למה רעיון לצורה או צורה לרעיון.


משתתפים: רוני אדר, זואי ברקן, מיכל לובין, נדב אייזנר, לבנה רגב, מאיה מנטל, מעיין רוזנברג, גילי לניר, דורין גל, שחר שיבולי, שקד מוכיחהעבודה נעשתה במסגרת תכנית רזידנסי של תנועת תרבות

העבודה הועלתה בסיוע  קרן יהושע רבינוביץ

powered by Tagonet